OMHC Catalog

Công ty TNHH Newsolution

Giới thiệu với các bạn dòng cảm biến của OMHC được công ty Newsolution phát triển với chất lượng cao, giá cả hợp lý

Chúng tôi đã sử dụng các thiết bị khí nen cho nhiều công ty lớn như Brother , Canon , Honhai, Honda , Toyota , Samsung

Khác hàng có thể tìm các sản phẩm phù hợp trong các catalog dưới đây

OMHC catalog 1

https://drive.google.com/file/d/1Oc4MkoFxBeKR6J6MhUpvwJB_HsdlcLpA/view

OMHC catalog 2

https://drive.google.com/file/d/1FC32OmqPruvk8H2vY_4OV1_BPZN888nd/view