SẢN PHẨM

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến nam châm LJC1-3/24

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến nam châm MS-01

120.000

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến nam châm YG-1

120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000

Cảm biến từ

Cảm biến từ D-Z73

120.000

Cảm biến từ

Cảm biến từ D-C73

120.000
120.000
120.000
Liên hệ
Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe cố định Globe

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe xoay có khóa bánh

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe GLOBE GC14-09-075R-306

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe GLOBE GC14-09-075S-306

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe GLOBE GC14-09-125SC-306

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe GLOBE GC14-09-125SA-306

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe GLOBE GC14-09-125R-306

Liên hệ

Bộ lọc khí nén

Van khóa an toàn XVHS3000-03

120.000

Bộ lọc khí nén

Van khóa xả khí XVHS2000-02

120.000

Bộ lọc khí nén

Bộ lọc khí nén BR2000

120.000

Bộ lọc khí nén

Bộ lọc khí nén BR3000

120.000

Bộ lọc khí nén

Bộ lọc khí nén BC3000-D

120.000

Bộ lọc khí nén

Bộ lọc khí nén AR2000

120.000

Bộ lọc khí nén

Bộ lọc khí nén AR4000-04

120.000

Bộ lọc khí nén

Bộ lọc khí nén XMAW4000-03

120.000

Bộ lọc khí nén

Bộ lọc khí nén XMAW2000-02

120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị phụ kiện khí nén

Phụ kiện roăng , trục , vỏ Cylinder

Thiết bị phụ kiện khí nén

Sensor Cylinder Dm9n, DA93

Thiết bị phụ kiện khí nén

Phụ kiện gá cylinder , bracket cylinder

Thiết bị phụ kiện khí nén

Stopper cylinder , absorber cylinder

Thiết bị phụ kiện khí nén

Thiết bị giảm âm

Thiết bị phụ kiện khí nén

Súng khí, Air gun

Thiết bị phụ kiện khí nén

Dây khí nén 04 06 08 10 12 16 20

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn MDR-100-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn DR-75-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn DR-60-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn DR-30-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn MDR-20-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn S-1500-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn S-800-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn S-350-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn S-250-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn S-150-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn S-50-12

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn S-75-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn S-15-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn S-500-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn LRS-35-24

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn LRS-100-12

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn MDR-20-5

120.000

Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ nguồn MDR-60-24

120.000

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến nam châm LJC1-3/24

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến nam châm MS-01

120.000

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến nam châm YG-1

120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang E2E-X18MD1

120.000

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang E3X-NA11

120.000

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang AGKB-M0524N1

120.000

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang AE3Z-T61

120.000

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang E3F1-R1NK

120.000

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang E3F1-DS8C4

120.000

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang E3F1-3DN1-3L

120.000

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang E3F-DS30C4

120.000

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang E3F-5DN1-5L

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ REX-C900

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ REX-C700

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ REX-C410

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ REX-C400

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ REX-C100

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ CH902

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ CH702

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ CH502

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ CH402

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ CH102

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ XMT-121

120.000

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ XMT-101

120.000

Công tắc hành trình

Công tắc hành trinh CM- 1300 CNTD

Liên hệ

Công tắc hành trình

Công tắc hành trinh CM 1308

Liên hệ

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình CM 1306

Liên hệ

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình CM 1307 CNTD

Liên hệ

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình CM 1704M

Liên hệ

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình CM 1703M

Liên hệ

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình CM1701

Liên hệ

Công tắc hành trình

Công tắc hình trình CHL-5030 CNTD

Liên hệ
Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe cố định Globe

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe xoay có khóa bánh

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe GLOBE GC14-09-075R-306

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe GLOBE GC14-09-075S-306

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe GLOBE GC14-09-125SC-306

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe GLOBE GC14-09-125SA-306

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe GLOBE GC14-09-125R-306

Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe GLOBE GC14-09-125S-306

Liên hệ
Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe Globe GC14-09-100S-306

Liên hệ
Liên hệ

Bánh xe đẩy GLOBE

Bánh xe Globe GC14-09-100S-306

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ